Icon

Användarvillkor

Välkommen till spelaslotonline.com!

Dessa villkor beskriver reglerna och reglerna för användningen av spelaslotonline.com Webbplats, som finns på spelaslotonline.com.

Genom att gå in på den här webbplatsen antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda spelaslotonline.com om du inte godkänner alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning Meddelande och alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" syftar på dig, personen som loggar in på denna webbplats och i enlighet med företagets villkor. "Företaget", "Oss själva", "Vi", "Våra" och "Oss", hänvisar till vårt företag. "Parti", "Parter" eller "Oss", avser både kunden och oss själva. Alla villkor hänvisa till erbjudandet, acceptansen och övervägandet av betalningen som krävs för att genomföra vår process assistans till Kunden på det mest lämpliga sättet för det uttryckliga syftet att möta Kundens behov i fråga om tillhandahållande av företagets angivna tjänster, i enlighet med och med förbehåll för, rådande lag i ar. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till detsamma.

Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att gå in på spelaslotonline.com samtyckte du till att använda cookies i överenskommelse med spelaslotonline.coms integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies är används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår websida. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger spelaslotonline.com och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på spelaslotonline.com. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från spelaslotonline.com för ditt eget personliga bruk underkastade begränsningar som anges i dessa villkor och villkor.

Du får inte:

 • Återpublicera material från spelaslotonline.com
 • Sälj, hyr ut eller underlicensiera material från spelaslotonline.com
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från spelaslotonline.com
 • Omdistribuera innehåll från spelaslotonline.com

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att lägga upp och utbyta åsikter och information på vissa delar av webbplatsen. spelaslotonline.com filtrerar, redigerar, publicerar eller recenserar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från spelaslotonline.com, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer speglar personens åsikter och åsikter som lägger ut sina åsikter och åsikter. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar ska spelaslotonline.com inte vara ansvarig för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakas och/eller lids som en resultat av all användning av och/eller postning av och/eller utseende av kommentarerna på denna webbplats.

spelaslotonline.com förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort eventuella kommentarer anses olämpligt, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke till gör det;
 • Kommentarerna invaderar inte någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inga ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständiga eller på annat sätt olagliga material som är ett intrång i integriteten
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella verksamhet eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed spelaslotonline.com en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkar till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till Webbplatser för andra listade företag; och
 • Ackrediterade företag för hela systemet förutom att söka ideella organisationer, shopping för välgörenhet gallerior och välgörenhetsinsamlingsgrupper som kanske inte hyperlänkar till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) är inte på något sätt vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor;
 • dot.com-gemenskapswebbplatser;
 • föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;
 • onlinekatalogdistributörer;
 • internetportaler;
 • redovisnings-, juridik- och konsultföretag; och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle göra vi ser ogynnsamt mot oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa rekord hos oss; (c) fördelen för oss från hyperlänkens synlighet kompenserar för frånvaro av spelaslotonline.com; och (d) länken är i sammanhanget med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår hemsida måste du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till spelaslotonline.com. Vänligen inkludera ditt namn, ditt organisationens namn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över eventuella webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats, och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Genom att använda vårt företagsnamn; eller
 • Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren som är länkad till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till är det meningsfullt i sammanhanget och format på innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av spelaslotonline.coms logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärke licensavtal.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som ändrar på något sätt den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Innehållsansvar

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som uppstår på din webbplats. Inga länkar bör visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller brottslig, eller som gör intrång, på annat sätt kränker, eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Rättighetsförbehåll

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du godkänna att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss även rätten att amen dessa villkor och dess länkpolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats, du samtycker till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Ta bort länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga till eller så eller till svara dig direkt.

Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att den är fullständig eller noggrannhet; Vi lovar inte heller att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterad.